Allemansrätten
Uppdaterad 2018-11-29 Behjälplig med innehåll till sidan Renée Levin Webbmaster Tommy Hassinen Copyright © 2010 - 2023 gullringen.eu
ALLEMANSRÄTTEN Allemansrätten betyder att vi måste visa hänsyn i naturen, vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Det här får du göra: Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära boningshus Du får passera genom inhägnad betesmark om man inte skadar stängsel eller stör boskapen. Om du öppnar en grind måste du också stänga den. Du får gå, cykla och rida på privata vägar. Motorfordon får framföras på enskild väg om inte ägaren förbjudit sådan trafik. Du får tälta eller ställa upp husvagn för en natt, men inte nära bebyggelse eller på mark som kan skada. Vill du tälta en längre tid måste du fråga markägaren. Du får bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus. Du får plocka blommor, bär och svamp, (som inte är fridlysta) på mark som inte är tomt eller plantering. Du får göra en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. Tänk på att släcka elden ordentligt efteråt. Du får använda nerfallna kvistar och kvarlämnat ris som bränsle. Det här får du inte göra: Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar. Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får inte heller köra på stigar, parkvägar eller motionsspår. Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig. Du får inte ta eller skada träd och buskar. Bryta grenar, kvistar eller ta näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda. Du får inte plocka eller gräva upp fridlysta växter. Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar. Du får inte orsaka skadegörelse, lämna kvar eller kasta något skräp i naturen. Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar. Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Du får inte lägga till vid brygga eller bada vid strand som hör till tomt. Källa: Uppgifterna är hämtade från Naturvårdsverket