Grannsamverkan
Uppdaterad 2016-08-19 Foton Tommy Hassinen Webbmaster Tommy Hassinen Copyright © 2010 -2023 gullringen.eu
Grannsamverkan ! Grannsamverkan går ut på att vi håller ögon och öron öppna för främmande personer och bilar som kan tänkas vara ute i skumma ärenden. Knep - uppmärksamhet - omtanke Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras. Grannsamverkan innebär att den som är hemma är uppmärksam, ser vilka som rör sig i området och noterar det som verkar konstigt.  Promenad med barnvagnen, rasta hunden m.m. blir ett naturligt sätt att titta till området där man bor. Permanentboende • Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. • Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. • Meddela grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar. • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Fritidsboende Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.  Under sommartid, 1 maj - 31 aug,  meddela granne och/eller kontaktombud om du     är bortrest mer än några dagar.    Resten av året bör kontinuerlig övervakning ske genom de boendes försorg. Inte förvara värdehandlingar eller värdesaker i ditt fritidshus. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel"