Historik
Uppdaterad 2012-01-01 Foton Tommy Hassinen Webbmaster Tommy Hassinen Copyright © 2010 - 2023 gullringen.eu
Lite historik om Gullringen och dess bygd. Vår bygd som tillhör Södra Vi socken är en gammal kulturbygd som man kan anta växte fram ganska tidigt, detta med anledning av alla fynd av stenyxor som har gjorts i trakten. Genom en hällkista och olika gravrösen kan vi utgå ifrån att det funnits människor här under längre tidsperioder. Gullringen är däremot ett ungt samhälle som fick sitt namn 1902 i samband med att järnvägen mellan Kalmar och Linköping drogs fram och en station lades på platsen. Då, för över hundra år sedan fanns här under godset Ålhult, bara skog och ett litet torp vid namn ”Saxen”. Man ville döpa stationen efter torpet, men det visade sig att det redan fanns en station med det namnet i landet. Namnet Gullringen kom då på tal, troligen efter legenden om en brud som hade tappat sin ring. Det finns flera olika berättelser om hur namnet Gullringen kom till. Järnvägen blev ett verkligt uppsving för bygden, redan 1903 fick Gullringen sin första handelsbutik Hilda Johanssons affär. På bara några år hade ett nytt samhälle vuxit upp med ångsåg, affärer, post, matservering och lägenheter. Området kring stationen blev centrum i det nya samhället. I Brännebro, som låg närmare Ålhult, fanns redan ett par affärer, smedja, mejeri, kvarn och skola. 1907 fick Hilda Johansson konkurrens då David Wohlfart byggde ett trevåningshus alldeles intill stationen. Hit flyttade han affärsrörelsen, som han övertog av sin far Leander Johansson, som i sin tur startade sin affär nere vid Brännebro kvarn 1879. Affärsrörelsen finns fortfarande kvar och är idag ett av Sveriges äldsta familjeägda företag. 1915 fick samhället elektriskt ljus, 1920 utökades sågverket till lådtillverkning. 1933 bildades Gullringens GoIF, som idag ligger i division 3 Östra Götaland. Ångsågen inköptes 1930 av Gullringens träförädling och utvecklades sedermera till Gullringshus AB, en av landets störta småhusfabriker. I början på 1990-talet lade Gullringshus AB ner sin verksamhet med ca 550 anställda och några år av ovisshet följde. År 2002 startade Flexator, en koncern inom Skanska upp verksamheten igen. Verksamheten drivs numera av Skanska Byggsystem som bygger bostadshus. På 1960-talet kom nuvarande centrum till, med hyreshus, värdshus, ett nytt hus för post och bank samt en ny affär. På 1970-talet byggde man också simhall, elljusspår, golfbana och en fotbollsarena m.m. En av orsakerna till att samhället drog sig åt det hållet kan vara närheten till den gamla knutpunkten Brännebro där skolan har varit placerad sedan 1879 och där det ända sedan General Pechlin på Ålhults tid funnits stor verksamhet. Brännebro vid gamla Kungsvägen är bygdens äldsta samlingspunkt. I en veckotidnings tävling någon gång på 1940-talet vann namnet Gullringen, Sveriges vackraste ortsnamn.