Församlingar
Uppdaterad 2018-11-29 Behjälplig med innehåll till sidan Renée Levin Foton Tommy Hassinen Webbmaster Tommy Hassinen Copyright © 2010 - 2019 gullringen.eu
Elimgruppen i Gullringen finns för din skull
Gemenskapen både med Gud och människor är vi skapade för. Namnet Elim kommer från en oas i öknen, omtalad i Bibeln. Välkommen till oasen Elim – mitt i Gullringen Elimgruppen är en utpost till korskyrkan i Vimmerby som är ansluten till Evangeliska Frikyrkan,  EFK Torsdagskvällar samlas vi för bön och Bibelläsning och Ibland har vi även gudstjänster. Under sommaren hänvisar vi till vår ekumeniska sommarkyrka Kröngården  Karta
Gullringens församlingshem med kyrksal Svenska Kyrkan
1964 byggdes Gullringens församlingshem med kyrksal, vilket fick stor betydelse för gudstjänstgemenskapen och föreningslivet i samhället. Klockstapel kom till tio år senare och invigdes den 8 september 1974. Välkommen att delta i vår verksamhet som består av bl a; två syföreningar - en i Södra Vi och en i Gullringen. Vill du delta i vår verksamhet eller har du några frågor, ring till pastorsexpeditionen på tel: 0492-207 35